Privacybeleid

PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING

 

Toepassingsgebied van het privacybeleid

Dit beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens omvat alle gegevensverwerking die kan plaatsvinden tijdens het browsen of interactie met een van onze webpagina’s of sociale netwerken waarin we aanwezig kunnen zijn (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Aan het einde van dit document wordt speciale informatie gespecificeerd voor het gebruik van sociale netwerken. Het zal ook worden toegepast op elke interne bedrijfsprocedure die gegevensverzameling vereist, hetzij in papieren formulieren of in een ander systeem.

 

In elk van deze media kunt u informatie raadplegen en in sommige gevallen formulieren invullen, enquêtes beantwoorden, deelnemen aan wedstrijden, vragen stellen, foto’s verzenden, opmerkingen maken, enz. … en ons daarom persoonlijke gegevens verstrekken. . Alle behandelingen zijn onderworpen aan ons privacybeleid.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten , informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt door CAMPING JONCAR MAR SL, met maatschappelijke zetel C / Bernat Metge, 10 17480 Roses. CIF B55301022, e-mail info@campingjoncarmar.com

Wie is de gemachtigde van bescherming van persoonsgegevens?

De gemachtigde van bescherming van persoonsgegevens is de persoon die verantwoordelijk is voor de bescherming van het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens in CAMPING JONCAR MAR SL en is verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met de gemachtigde van bescherming van persoonsgegevens op het volgende adres: info@campingjoncarmar.com

 

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en wat is hun doel?

We beschrijven de persoonlijke gegevens die het beheert, evenals de doeleinden ervan.

 

BehandelingKLANTEN
DoelBeheer klantgegevens om uw reservering te beheren.
GegevenscategorieënKlanten
GegevensIdentificatiegegevens: Naam en achternaam, ID, adres, telefoon, e-mail Geboortedatum Creditcard Voertuiggegevens
LegitimatieContractuele relatie
ProvenanceVan de geïnteresseerde partij
OntvangersDie voorzien door voorschriften
Opslag tijdDie voorzien door voorschriften
Internationale overschrijvingenEr is geen internationale gegevensoverdracht

 

Behandeling:INFORMATIE
DoelReageren op informatieverzoeken die via internet worden ontvangen
GegevenscategorieënMensen die om informatie vragen
Gegevens:Naam, achternaam, e-mail, telefoon
LegitimatieLegitieme belangen
Oorsprong:Van de geïnteresseerde partij
OntvangersEr zijn geen datacommunicatie.
Instandhouding:Totdat het verzoek is beheerd.
Internationale overschrijvingenEr zijn geen internationale gegevensoverdrachten.

 

 

BehandelingVIDEOBEWAKING
DoelVideobewaking van toegang tot voorzieningen
GegevenscategorieënMensen die toegang hebben tot de voorzieningen
GegevensAfbeeldingen
LegitimatieLegitieme belangen
ProvenanceVan de geïnteresseerde partij
OntvangersKrachten en veiligheidstroepen
Opslag tijdMaximaal één maand
Internationale overschrijvingenEr is geen internationale gegevensoverdracht

 

Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

CAMPING JONCAR MAR SL gebruikt tools om gebruikersprofielen, gedrag of voorkeuren te analyseren en vervolgens gerichte campagnes te voeren op basis van deze gegevens.

 Waarom gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Hieronder leggen we de wettelijke basis uit waarmee we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken.

1.- In overeenstemming met een contractuele relatie

2.- Wanneer u ons uw toestemming geeft.

3.- Voor het legitieme belang van CAMPING JONCAR MAR SL om u diensten, producten en initiatieven te tonen die u mogelijk interesseren

4.- Naleving van wettelijke verplichtingen.

We herinneren je eraan dat je je toestemming te allen tijde kunt intrekken op het volgende adres: info@campingjoncarmar.com

 

Publicaties van foto’s of video’s op de website of op sociale netwerken

Voor het publiceren van foto’s of video’s van onze werknemers, klanten, gebruikers of minderjarigen op internet of sociale netwerken, en om gegevens te verzamelen om een ​​wedstrijd te maken of andere persoonlijke gegevens te behandelen, hebben we vooraf de voorafgaande, uitdrukkelijke, onbetwistbare en voorafgaande toestemming verkregen. In kennis gesteld van de houder dat, in het geval van minderjarigen van 14 jaar, wordt verleend door de ouders of wettelijke voogden.

De behandeling van deze foto’s houdt zich aan het evenredigheidsbeginsel, dat wil zeggen dat ze alleen strikt worden behandeld voor het doel waarvoor toestemming is gegeven.

Gegevens niet relevant

CAMPING JONCAR MAR SL waarschuwt de gebruiker dat, behalve het bestaan ​​van een wettelijk opgestelde vertegenwoordiging, geen gebruiker de identiteit van een andere persoon kan gebruiken en zijn persoonlijke gegevens kan meedelen, dus de gebruiker moet er altijd rekening mee houden dat hij alleen persoonlijke gegevens die overeenkomen met uw eigen identiteit en die adequaat, relevant, actueel, nauwkeurig en waar zijn

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

CAMPING JONCAR MAR SL bewaart uw persoonlijke gegevens zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als de richtlijn afwijkt van die in dit beleid, wordt deze gedetailleerd in het relevante document.

Aan wie zullen wij uw gegevens meedelen?

CAMPING JONCAR MAR SL zal uw gegevens alleen overdragen in die services waarin dit wordt aangegeven en in de wettelijk voorgeschreven gevallen.

Er worden geen internationale overdrachten van uw persoonlijke gegevens uitgevoerd.

In het geval van sociale netwerken zal alle informatie en inhoud die door de gebruiker wordt gepubliceerd, worden gecommuniceerd en gedeeld met de rest van de gebruikers die dit sociale netwerk raadplegen, vanwege de aard van de dienst.

Beveiligingsmaatregelen

CAMPING JONCAR MAR SL zorgt voor de absolute vertrouwelijkheid en privacy van de verzamelde persoonlijke gegevens en daarom zijn essentiële beveiligingsmaatregelen genomen om wijziging, verlies, behandeling of ongeautoriseerde toegang te voorkomen en dus de integriteit en veiligheid ervan te garanderen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe ijverig gebruik te maken en zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet aan derden ter beschikking te stellen, en verbindt zich er ook toe om diefstal, verlies of risico van toegang van derden aan zijn gebruiker ter beschikking te stellen van het bedrijf.

 

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt?

 

JuistInhoudAandachtskanaal
ToegangU kunt de persoonlijke gegevens raadplegen die worden beheerd door CAMPING JONCAR MAR SL.  

 

 

 

info@campingjoncarmar.com

RectificatieU kunt uw persoonlijke gegevens wijzigen wanneer deze onjuist zijn.
OnderdrukkingU kunt om verwijdering van uw persoonlijke gegevens vragen
OppositieU kunt vragen dat uw persoonlijke gegevens niet worden verwerkt.
Beperking van de behandelingU kunt in de volgende gevallen om de beperking van de verwerking van uw gegevens vragen:- Terwijl u de uitdaging van de juistheid van uw gegevens controleert 

– Wanneer CAMPING JONCAR MAR SL uw gegevens niet hoeft te verwerken, maar u hebt ze wel nodig voor het uitoefenen of verdedigen van claims.

DraagbaarheidU kunt de gegevens die u ons hebt verstrekt in elektronische vorm in elektronische vorm ontvangen
Als u van mening bent dat we uw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming met de voorschriften hebben behandeld, kunt u contact opnemen met de gemachtigde voor gegevensbescherming op het adres info@campingjoncarmar.comU kunt echter een klacht indienen bij het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es).
Om uw rechten uit te oefenen, dient u uw verzoek te vergezellen van een kopie van uw ID of document waaruit uw identiteit blijkt.
De uitoefening van uw rechten is gratis

 

Sociale netwerken

De werking van sociale netwerken staat niet onder de controle van CAMPING JONCAR MAR SL. En daarom zal de gepubliceerde informatie worden gedeeld door alle gebruikers die hen raadplegen. Evenzo laten deze netwerken interactie met andere gebruikers toe, en daarom zijn hieronder enkele uitgangspunten waarmee rekening moet worden gehouden.

Het doel van het gebruik van sociale netwerken is om zichtbaarheid en verspreiding te geven van de producten ontwikkeld door CAMPING JONCAR MAR SL

In principe is hetzelfde gegevensbeschermingsbeleid van toepassing als in dit document, met betrekking tot het verzamelen, verwerken en overdragen van gegevens.

De gebruiker moet zich verbinden tot:

  • Geen informatie publiceren die niet voldoet aan de vereisten van waarachtigheid, algemeen belang en respect voor de waardigheid van mensen. In het bijzonder zal de gebruiker elk gedrag moeten vermijden dat het principe van non-discriminatie op basis van geslacht, ras, religie, ideologie of enige andere persoonlijke of sociale omstandigheid kan bedreigen, en tegen privacy, eer en het imago zelf, zijnde de uiteindelijke verantwoordelijke voor de waarheidsgetrouwheid en wettigheid van de inhoud die hij publiceert.
  • Neem geen afbeeldingen, video’s of andere registratie op of publiceer deze zonder toestemming van de betrokkenen.

CAMPING JONCAR MAR SL identificeert zich niet met de meningen van anderen of met de ideologie van de profielen waarmee het vriendschap heeft in een sociaal netwerk.

CAMPING JONCAR MAR SL behoudt zich het recht voor om informatie die door anderen is gepubliceerd die in strijd is met de wet, daartoe aanleiding geeft of berichten bevat die de waardigheid van mensen of instellingen bedreigen, van zijn sociale netwerken te verwijderen. Evenals het blokkeren of rapporteren van het auteursprofiel van deze berichten.

Aanbevelingen aan gebruikers

  • Lees en lees de algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het sociale netwerk op het moment van registratie.
  • Leer de mogelijkheden van configuratie en gebruik die het netwerk biedt.
  • Configureer de mate van privacy van het gebruikersprofiel in het sociale netwerk correct.
  • Plaats geen overmatige informatie over uw privé- en gezinsleven.
  • Wees voorzichtig met het publiceren van audiovisuele en grafische inhoud op uw profiel, vooral als afbeeldingen met betrekking tot derden worden gehost.
  • Bied geen gegevens van derden aan zonder hun voorafgaande toestemming.

De sociale netwerken beheerd door CAMPING JONCAR MAR SL zijn:

RoodAdres
Facebookhttps://www.facebook.com/CampingJoncarMar
twitterhttps://twitter.com/joncarmar
instagramhttps://www.instagram.com/campingjoncarmar/
youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCMekDgOKnuQ7QrLh9gd79Aw