La regió d´Empordà és coneguda per la seva rica història i tradicions culturals. La cultura catalana és forta en aquesta regió, amb celebracions i esdeveniments al llarg de l’any que en destaquen el patrimoni i les tradicions. També hi ha un gran nombre de museus i llocs històrics i una gran varietat d’art i música.