Protocollen Covid-19

In de huidige context, veroorzaakt door COVID-19, vereist het opstellen van protocollen zodat uw verblijf in onze faciliteiten het risico op besmetting van de gemeenschap niet vergroot, evenals het vaststellen van de noodzakelijke maatregelen voor werknemers.

Lees dit document zorgvuldig door aangezien het de aanbevelingen verzamelt die door de camping moeten worden toegepast om de hygiënisch-sanitaire risico’s veroorzaakt door het COVID-19-virus te minimaliseren, onverminderd de huidige wetgeving en waaraan u tijdens uw verblijf in onze faciliteiten moet aan voldoen.

Door toegang te krijgen tot onze faciliteiten, accepteert u uitdrukkelijk de naleving ervan, evenals de veiligheidsvoorschriften waarvan u voor aanvang van het bezoek op de hoogte wordt gesteld.

 

Wat is COVID-19?

U weet waarschijnlijk al dat COVID-19 een ziekte is, geproduceerd door het SARS-CoV-2 Coronavirus, een virus dat in december 2019 voor het eerst werd gedetecteerd. De meest voorkomende symptomen die deze ziekte veroorzaakt, zijn: koorts, hoesten en een gebrek aan adem. Andere symptomen kunnen zijn: vermoeidheid, pijn, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, diarree, verlies van reuk of smaak.

 

WIJ ZORGEN VOOR U

Onze grootste belang is ervoor te zorgen dat het besmettingsgevaar niet toeneemt en hiervoor hebben we de nodige beschermingsmaatregelen getroffen, zowel voor u, als voor de kampeerders en als voor de werknemers.

Bij het opstellen van dit document is rekening gehouden met de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid van de Spaanse regering en het ICTE (Instituut voor Spaanse Toeristenkwaliteit) om u de beste praktijken op het gebied van service, faciliteiten en het personeel, om met het virus om te gaan.

Er zijn personele en materiële middelen toegewezen (individuele preventie apparatuur, maskers, maskers, handschoenen, hydroalkoholische hand gel, schermen), evenals actieprotocollen voor het geval een werknemer of cliënt symptomen vertoont die compatibel zijn met COVID-19.

Ons personeel is onderworpen aan tests volgens de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde hygiënische criteria, met een passend resultaat voor hun werk.

 

WAAR DIENT U REKENING MEE TE HOUDEN TIJDENS UW VERBLIJF

Allereerst vragen wij u om de aanduidingen in de bewegwijzering die door onze faciliteiten wordt verspreid te respecteren en na te leven en de hierin opgenomen aanwijzingen en die van onze medewerkers strikt op te volgen.

Volg deze instructies om te voorkomen dat u moet wachten om te worden geholpen:

Bij aankomst op de camping kan slechts één persoon naar de receptie gaan om in te checken, met de documentatie van zijn / haar metgezel (s), indien van toepassing.

Als het personeel van de receptie druk is, wacht dan op uw beurt, met inachtneming van de door de WHO aanbevolen veiligheidsafstand (1,5 meter) en u wordt zo snel mogelijk geholpen.

Maak uw kaartbetalingen zoveel mogelijk contactloos. In het geval van een kaartbetaling zal deze op geen enkel moment door de werknemer worden gemanipuleerd.
Na elk gebruik wordt het pinapparaat gedesinfecteerd.

Om uw veiligheid te garanderen, hebben we alle informatiefolders over onze faciliteiten, excursies, aanbevelingen enz. Van onze balies verwijderd, dus als u er interesse in heeft, kunt u deze opvragen bij de receptioniste.

 

WELKE PREVENTIEMAATREGELEN MOET U NEMEN OM VERSPREIDENING TE VOORKOMEN:

 • Vermijd begroeting met fysiek contact, inclusief hand schudden, zowel aan het personeel als aan andere klanten.
 • Gooi afval van persoonlijke hygiëne – met name wegwerpdoekjes – onmiddellijk weg in afvalbakken of containers. NOOIT op de vloer of buiten de prullenbakken.
 • Gebruik de vuilniscontainers die je op de camping vindt. Deze worden constant geleegd en schoongemaakt om contact te vermijden. De sorteer prullenbakken staan ​​buiten de camping.
 • Was uw handen vaak grondig, vooral na niezen, hoesten of het aanraken van mogelijk besmette oppervlakken, volgens de aanbevelingen van de WHO. In de sanitair gebouwen vind je zeepdispensers.
 • Gebruik de dispensers voor hydro alcoholische oplossingen die u in verschillende afhankelijkheden van de camping zult vinden.
 • Let op de veiligheidsafstand (1,5 meter) en vermijd drukte.
 • We raden het gebruik van douche slippers aan voor douches.
 • In de sanitair gebouwen voor het gebruik van toiletten, wastafels, douches, wacht u op uw beurt met het bewaren van de veiligheidsafstand en blijf niet in het gebouw terwijl ze bezet zijn.
 • Respecteer de veelbetekenende
 • Respecteer in het zwembad de maximale capaciteit die wordt aangegeven met een bord aan de ingang van het zwembad.

 

VAN ONZE KANT

Zoals we eerder hebben aangegeven, passen we de richtlijnen toe die zijn opgesteld door bevoegde organisaties en hebben onze medewerkers, afhankelijk van hun functie, onder andere:

Specifieke training gebaseerd op:

 • Gebruik van apparatuur, gebruik van reinigings- en desinfectieproducten (zowel persoonlijk als in de taken van hun werk) en plannen voor preventief onderhoud.
 • Materiaal: gezichtsmaskers, wegwerp handschoenen, full-frame brillen.

Wij wensen u een prettig verblijf en helpen u graag bij alles wat wij voor u kunnen betekenen.